سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
ستاد نماز اندیمشک 
مسول 
 
 
فرهنگی 
همکاری 
کانون خانواده اندیمشک 
دبیر 
 
 
فرهنگی 
همکاری 
کانون فرهنگی مسجد محمدی اندیمشک... 
مسئول 
 
 
فرهنگی 
همکاری 
استان لرستان (پلدختر) 
نماینده‏ى ولی‏فقیه و امام جمعه‏ 
 
 
علمی، فرهنگی، اجرائی 
تدریس 
حوزه پلدختر 
مدرس 
 
 
مکاسب 
تدریس 
حوزه پلدختر 
مدرس 
 
 
رسائل 
تدریس 
حوزه علمیه مینودشت-صحنه 
مدرس 
 
 
لمعه 
تدریس 
حوزه علمیه مینودشت-صحنه-سنقر 
مدرس 
 
 
اصول فقه 
تدریس 
حوزه علمیه اسدآباد-مینودشت-صحنه 
مدرس 
 
 
مغنی 
تدریس 
حوزه علمیه اسدآباد-مینودشت-صحنه 
مدرس 
 
 
مختصر-جواهرالبلاغه 
تدریس 
حوزه علمیه اندیمشک-اسدآباد 
مدرس 
 
 
سيوطی 
تدریس 
دانشگاه آزاد صحنه 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه صحنه 
مدرس 
 
 
انقلاب اسلامی وریشه ها