معلم وعالم وعلم
47 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
يكى از شروط موفقيت معلمين واساتيد ومربيان،تهذيب نفس است.بايد دل را از حسادت‏وكبر ورياء وامثال آن پاك نمايد. مسئله عالِمِ با عمل بودن، از عوامل مهم موفقيت عالمان واساتيد ومربيان است.