وجدان کاری
43 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مسئولیتهای انسان این است که کاری را که به او می سپارند کامل انجام دهد.که به این ،وجدان کاری می گویند. یکی از مصادیق وجدان کاری رعایت ساعت کار است.اگر قرار است کارمند 8ساعت کار کند باید به آن عمل کند وکم کاری نکند که کم کاری هم گناه است وهم مزدی که درمقابل کار می دهند اشکال پیدا می کند وهم به اقتصاد کشور ضرر وارد می شود.لذا بعضی از افراد متدین وقتی چند روزی سرکار نمی روند ازما سوال می کنند که آیا می توانیم از این حقوق استفاده کنیم؟