نفاق قدیم و جدید!
40 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از جمله آثار مترتب بر انتخابات دهمین رئیس جمهورکشورمان،ظاهر شدن چهره حقیقی وماهیت اصلی اصلاح طلبان بود.با موضع گیری سران اصلاحات در مقابل ولایت فقیه وملت بزرگ ایران،و استفاده از ابزارهای دینی چون استفاده از نماد سبز وسردادن تکبیر به سفارش بی بی سی!،مقام معظم رهبری از این حرکت وفتنه بعنوان نفاق جدید یادکردند.