ضرورت حفظ منابع طبیعی کشور
41 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مهمترین سرمایه های هر کشوری در کره زمین،منابع طبیعی آن کشور است.منابع طبیعی به ثروت های خدادادی گفته می شود.مانند دریاها،رودخانه ها،معادن،جنگلها،مراتع وکوهها،نفت وگازو... خداوند حکیم در کشورما همه جور منابع طبیعی قرار داده است وایران یکی از غنی ترین کشورها در این زمینه است. وظیفه مردم ومسئولین کشور در مورد این سرمایه خدادادی آنست که از این منابع درست استفاده نمایند ودر استفاده از آنها اسراف وتبذیر نکنند وآینده نگر باشند و از این سرمایه عظیم در توسعه کشور استفاده کنند