بزرگداشت شهدای هفتم تیر
41 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اول تیر 60 بنی صدر عزل شد.5روز بعد مقام رهبری مورد سوء قصد قرار گرفت که مجروح شدند وبطور معجزه آسایی زنده ماندند.روز بعد یعنی هفتم تیر حادثه شهادت بهشتی ویارانش رقم خورد. محمدجواد قدیری از منافقین وعامل بمب گذاری در مسجد ابوذر سه روز قبل به دوستانش گفته بود روز هفتم تیر کار نظام تمام است وکار یکسره خواهد شد.فردی بنام کلاهی که عضو سازمان منافقین بود به داخل حزب جمهوری اسلامی نفوذ کرده ومسئول دعوت ها برای کنفرانس ومیز گردها وجلسات شده بود.و مسئول حفاظت حزب هم بود.او بمب را در کیفی جاسازی کرده در محل حزب در سه راه سرچشمه کار گذاشت وخود خارج شد.