درباره آیه الله سید محمود طالقانی
43 بازدید
محل نشر: فرهنگ جمعه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از شخصیتهای تاثیر گذار در انقلاب اسلامی ملت عظیم ایران، آیه الله سید محمود طالقانی صاحب تفسیر {پرتوی از قرآن} بوده است.افکار ایشان بر مبنای مبارزه با طاغوت ونجات ملت ایران بود لذا از ابتدای انقلاب اسلامی با امام امت رض همراهی نمود وتا آخرین لحظات عمر خود در خط نظام اسلامی وتبعیت از امام راحل حرکت نمود.