اهمیت وآثار جهاد اقتصادی
43 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خداوند به مسلمانان دستور داده است که برای رسیدن به سعادت دنیا وآخرت باید در امور مادی ومعنوی مجاهدت کنند تا اینکه حق جهاد را ادا نمایند. جهاد انواع مختلفی دارد مانند جهاد نظامی،جهاد علمی،جهاد اخلاقی،جهاد اقتصادی و... یکی از انواع جهاد،جهاد اقتصادی است که امسال توسط رهبر عزیزمان به این نام،نامگذاری شده است. جهاد اقتصادی یعنی همه دست اندرکاران اقتصاد اعم از مسئولین ومردم باید تلاش مضاعفی در رشد وپیشرفت اقتصاد کشورمان بعمل بیاورند. اگرچه از ابتدای انقلاب تا الان هم کشور ما قدمهای بزرگی در اقتصاد برداشته ولی این حرکت ،آرام بوده است اما باید از امسال حرکت دست اندرکاران اقتصاد، تسریع شود وسرعت بخود بگیردو به فرمایش رهبر عزیزمان باید حرکتشان جهش پیدا کنندتا به اهداف جهاد اقتصادی نائل آیند.