بعثت‌ پيامبر
43 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بابعثت پیامبر اسلام ،حوادث مهمی در عالم اتفاق افتاد.از جمله اینکه همه دینها باطل شدند واسلام به عنوان تنها دین معتبر در نزد خداوند برای همه ملل واممم تا روز قیامت معین گردید. دوم اینکه آیات قرآن کریم از آسمان چهارم بنام بیت المعمور بر قلب پیامبر اسلام نازل گردید وسفره معنوی برای بشریت گسترده شد که هرکسی می تواند به اندازه ظرفیت روحی خود از آن بهره ببرد. سوم اینکه ماموریت به کمال رساندن مکارم الاخلاق توسط پیامبر اسلام شروع شد. چهارم اینکه تمدن بزرگ اسلامی آغاز گردید که درقرن پنجم به اوج خود رسید ودرقرن هفتم با حمله مغول مضمحل گردید. پنجم مخالفت راهبان مسیحی ویهودی با اسلام شروع شد.آنها که قبل از بعثت منتظر پیامبری آخرین پیامبر بودند پیامبری که احمد نام داشت اما با آغاز پیامبری حضرت محمد ص،آنان که حاضر نبودند