اعتیاد دشمن بشریت
42 بازدید
ناشر: صرفی پور
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-8436-13-4
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی زمینه ها و مراحل ابتلای به اعتیاد به مواد مخدر و اثار زیان بار ان و همچنین راهکارهای مقابله با ان است. نگارنده به نقش خانواده و محیط و دوستان ناباب در الوده شدن به اعتیاد اشاره کرده و راه های پیشگیری از اعتیاد با تقویت روحیه دینی و مذهبی را بررسی می نماید. وی ترک کردن اعتیاد را یکی از مصادیق توبه عنوان کرده و اثار معنوی توبه و نقش ایمه در دستگیری جوانان برای رهایی از دام اعتیاد را با ذکر حکایتی بیان می کند. بیان اثار خانوادگی شغلی اقتصادی اجتماعی و اخلاقی اعتیاد و اشاعه ان در میان نوجوانان از مباحث دیگر این کتاب است.