جوانان و پاکدامنی
43 بازدید
ناشر: صرفی پور
نقش: نویسنده
شابک: 964-8436-05-3
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
نگارنده در این کتاب با استناد به ایات و روایات اطلاعاتی در حوزه های جوانان در خصوص ازدواج حفظ تعادل غریزه ی جنسی اثار مخرب ناپاکی در جامعه و خانواده فرق پاکدامنان با ناپاکان و نظایر ان مطرح نموده است.