عشق حسینی
38 بازدید
ناشر: صرفی پور
نقش: نویسنده
شابک: 964-8436-04-5
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در کتابچه ی حاضر ضمن نقل روایاتی در شان امام حسین (ع) مطالبی در خصوص کینه و القاب خصایص و ویژگی های ان حضرت و قیام ایشان به اجمال بازگو گردیده و احادیثی نیز از این امام بزرگوار روایت شده است. در پایان نیز پس از ذکر داستان هایی از شفا یافتن توسط امام حسین (ع) و نظایر ان مبحثی در باب زینب کبری (س) مطرح گردیده است.